საზოგადოებრივი სივრციბი: გალერეა

ათწლეულების მანძილზე, თბილისის საზოგადოებრივ სივრცეში ინდივიდუალურ და პირად საჭიროებებზე მორგებულმა ჩარევებმა საინტერესოდ გარდაქმნეს საქალაქო ლანდშაფტი. ამ ცვილებებმა წარმოქმნა ახალი სირთულეები და შესაძლებლობები. ქვემოთ მოცემული ფოტოები სწორედ მსგავს შემთხვევებს ასახავს.