სხვადასხვა ჯგუფები ხშირად არ არიან სრულად ინფორმირებული იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც კოლექტიური, საზოგადოებრივი, სივრცეების წინაშე დგას. ქვემოთ მოცემული ინფოგრაფიკები (შექმნილი CREATIVE COMMONS-ის ლიცენზიის სტატუსით) მიმართულია თბილისში არსებული საზოგადოებრივი სივრცეების წინაშე არსებული საფრთხეების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდისკენ. გააზიარეთ და გაავრცელეთ თავისუფლად CREATIVE COMMONS BY-NC-ND 4.0 ლიცენზიის მიხედვით.