სტატიები საჯარო სივრცეზე

ქვემოთ მოცემული აკადემიური ლიტერატურა განიხილავს ცვლილებებს საზოგადოებრივ სივრცეში სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში. ამ ლიტერატურული რესურსით გვსურს უფრო მეტი სიცხადე შევძინოთ საზოგადოებრივ სივრცეში მიმდინარე ცვილებებს, განსაკუთრებით კი პოსტ-სოციალისტურ ქალაქებში.

 

Marketization and the
public-private divide
Contestations between the state and the petty traders over the access to public space in Tbilisi

Lela Rekhviashvili

International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015, pp. 478-496


The purpose of this paper is to critically examine the reasons behind a decade long contestations between the Georgian government and the petty traders over the access to the public space for commercial use.  
Read More →

Davabirzhaot! Conflicting
claims on public space in Tbilisi between transparency
and opaqueness

Costanza Curro

International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015 pp. 497-512

The purpose of this paper is to investigate the form of young male socialisation referred to as birzha, in its relation to public space in Georgia.
 Read More →

Common ground?: readings and reflections on public space

ANTHONY ORUM & ZACHARY NEAL

Routledge 2009

In this volume, Anthony Orum and Zachary Neal explore how public space can be a facilitator of civil order, a site for power and resistance, and a stage for art, theatre, and performance. Read More →

Assessing the Publicness of Public Space: The Star Model of Publicness

GEORGE VARNA & STEVE TIESDELL

Journal of Urban Design, Vol. 15. No. 4, 575–598, November 2010

This paper presents a model of, and method for benchmarking, the publicness of public space—termed here as the Star Model.  Read More →

The right to live in the city

Melanie Krebs

International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015
pp. 550-564

Moral values and behavioural codes that governed the urban life and the appropriation of
urban spaces changed significantly in Baku over the last two decades leading to conflicts over the right
behaviour in the city and about the question who has the right to set the rules in public spaces. 
 Read More →

The privatization of public space: modeling and measuring publicness

Jeremy Nemeth & Stephen Schmidt

Environment and Planning B: Planning and Design38(1), 5-23.

Privately owned public spaces are frequently criticized for diminishing the publicness of public space by restricting social interaction, constraining individual liberties, and excluding undesirable populations. This study empirically determines whether, as is commonly believed, privately owned public spaces are more controlled than publicly owned spaces. 
 Read More →

Struggle over public space: grassroots movements in
Moscow and Vilnius

Jolanta Aidukaite & Christian Fröhlich

International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015
pp. 565-580


The purpose of this paper is to explore urban mobilisation patterns in two post-Soviet cities: Vilnius and Moscow. 
 Read More →

Intimacy and exposure – the
Armenian “tun” and Yerevan’s
public space

Susanne Helma Christiane Fehlings

International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015
pp. 513-532


The purpose of this paper is to explore urban mobilisation patterns in two post-Soviet cities: Vilnius and Moscow. 
 Read More →

The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public and Democracy

DON MITCHELL

Annals of the Association of American Geographers 
85(1), 108-133.

The nature of public space in contemporary society is changing. This paper uses the turmoil over People's Park in Berkeley, California, as a means for exploring changing ideas about and practices in public space.
 Read More →

Rhythms of being together: public space in Urban Tajikistan through the lens of rhythmanalysis

Wladimir Sgibnev

 International Journal of Sociology and Social Policy
Vol. 35 No. 7/8, 2015 pp. 533-549


The present paper employs Henri Lefebvre’s concept of rhythmanalysis in an attempt to identify, describe and critically assess public space in the Central Asian republic of Tajikistan.  Read More →

The Erosion of Public Space and the Public Realm: paranoia, surveillance and privatization in New York City

SETHA M. LOW

(2006) City & Society18(1), 43-49.


In New York City, we are losing public space and the democratic values it represents when
we need it most...  Read More →

The S.U.V. model of citizenship: floating bubbles, buffer zones, and the rise of the ‘‘purely atomic’’ individual

Don Mitchell

Political Geography 24 (2005) 77–100


Recent United States Supreme Court decisions concerning protest outside health clinics that provide abortions, coupled with a new wave of ‘‘aggressive panhandling’’ ordinances being adopted by American cities, indicate that Courts and lawmakers are creating a new model of citizenship....  Read More →

DIY urbanism:
implications for cities

Donovan Finn

Journal of Urbanism: International research on placemaking and urban sustainability7(4), 381-398.


Richard Longstreth’s landscape of fear has also created a new structure of feeling in New York City, not only because of architectural changes, but because of the state and citizen paranoia that stimulates the restricted use of public space and ethnic profiling of users, reinforced by new regulations and land use policies....  Read More →

The Spaces of Parking: Mapping the Politics of Mobility in San Francisco

Jason Henderson

 Antipode41(1), 70-91.


Recently a “mobility turn” has entered critical geographic discourse. This mobility turn recognizes that mobility is at once physical movement and contains social meanings that are manifested in a politics of mobility. In this paper...  Read More →