აკადემიური სტატიები

ქვემოთ მოცემული აკადემიური ლიტერატურა განიხილავს ცვლილებებს საზოგადოებრივ სივრცეში სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში. ამ ლიტერატურული რესურსით გვსურს უფრო მეტი სიცხადე შევძინოთ საზოგადოებრივ სივრცეში მიმდინარე ცვილებებს, განსაკუთრებით კი პოსტ-სოციალისტურ ქალაქებში.

 

 
 

  

ომენტარი

ქალაქში საზოგდოებრივი სივრცეების შემცირებას და გაქრობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ადგილობრივ თემზე. ქვემოთ მოცემული სტატიები სწორედ ამ გავლენებს იკვლევს სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსტსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში.

  

ანგარიშები

ქალაქში საზოგდოებრივი სივრცეების შემცირებას და გაქრობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ადგილობრივ თემზე. ქვემოთ მოცემული ანგარიშები სწორედ ამ გავლენებს იკვლევს სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსტსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში.

 
 
 

  

ნიციატივები

ქალაქში საზოგდოებრივი სივრცეების შემცირებას და გაქრობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ადგილობრივ თემზე. ქვემოთ მოცემული ინიციატივები სწორედ ამ გავლენებს იკვლევს სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსტსა და მამოძრავებელი ძალის შემთხვევაში.