საბურთალოს რუკა

ქვემოთ მოცემული რუკა ასახავს საზოგადოებრივი სივრცეების მდგომარეობს საბურთალოს ერთი მონაკვეთში. დეტალური რუკისთვის დააწკაპუნეთ სურათზე.